Velkommen!

Om oss

Om oss

Trysilfjell Utmarkslag er et samvirkeforetak bestående av 26 grunneiere i Trysilfjellområdet.

Trysilfjell Utmarkslag har følgende ansvarsområder:

 • Utbygging og salg av nye hytteområder i Trysilfjellet
 • Drift og vedlikehold i eksisterende hytteområder
 • Drift av vegnett samt snørydding på veger og parkeringsplasser i Trysilfjell Hytteområde, Trysil Turistsenter og Trysilfjellet Arena
 • Vann og avløp i Trysilfjell Hytteområde
 • Administrasjon av renovasjonsordningen
 • Tilsynsordning for hytteeiere
 • Caravanplassen - Utleie, drift og vedlikehold av plassen

 

Historikk:

Trysilfjell Utmarkslag ble stiftet 19. januar 1971 med 13 medlemmer og i alt 98 379 dekar innmeldt areal. 

I 1973 var antallet medlemmer 17 og innmeldt areal over 100 000 dekar. 


I 1974 ble det vedtatt at første utbygging skulle skje i området ved Holla - Håvi med 350 hyttetomter, vei, parkeringsplass og et skitrekk opp mot Trysilfjellet. 


I 1976 ble Fjellvegen ferdigstilt og Stemagheisen åpnet 17. januar. 

I 1977 tas Skihytta i bruk. Parallellen og barneområdet bygges i 1980. 

I 1984 får laget ett medlem til og øker til 23. Trysilfjell Caravanplass åpner også dette året. Felles heiskort med Fageråsen innføres i 1985. 

I 1988 beslutter Trysilfjell Utmarkslag og Fageråsen Fritid AS å legge alle heiser og bakker inn i et felles selskap, Trysilfjellet AS. 7 nye heiser bygges i 1989, blant annet den første stolheisen "Knetta". 

I 1990 klargjøres 75 hyttetomter i "Smørøyet", Trysil Booking stiftes og Trysil Knut Arena igangsettes. Vikinggrenda, Sjumilskogen og Trysiltunet starter utbygging i 1992. 

Utmarkslaget kjøper skiutleia i fjellet og bygger større lokaler i regi av det nystiftede selskapet Fjellbygg AS i 1994. 

I 1998 har Trysilfjell Utmarkslag datterselskapene Trysilfjellet AS, Fjellbygg AS og Laaven eiendom AS samt representasjon i styrene i Trysil Booking AS, Trysil Booking AB og i Almenlia AS. Utbygging av nye heiser fortsetter og snøproduksjonsanlegget utvides. 

I 2002 etableres Trysilfjellet BA som konsern der Trysilfjellet Golf AS og Trysil Booking AS og AB sammen med Fjellbygg AS og Trysilfjellet Alpin AS innlemmes som datterselskap. De første 9 hullene på golfbanen tas i bruk. 

Skistar kjøper alpin- og golfvirksomheten i 2005 (Trysilfjellet, Trysil Booking, Fjellbygg, Trysilfjellet Golf.  De fleste av tomtene i Håvi Hyttegrend selges i løpet av en dag. 

I 2006 fortsetter Trysilfjell Utmarkslag som et grunneierselskap med fokus på areal- og eiendomsutvikling. Ugla Hyttegrend med 40 tomter til en bruttoverdi av nærmere 70 millioner selges på en uke. 

I 2007 påbegynnes Viksetra Hyttegrend (HC 1512) og i 2008 Skihyttaområdet (S1365), områdene er utsolgt i 2014

I 2009 starter samarbeid med Håvi AS om utvikling av Håvi Solsiden

Utmarkslaget deltar i utvikling og utbygging i deleide selskap som Trysilbyggerne AS (Horisont Trysil), Trysilfjellet Golf AS og Skitorget AS.

I 2013 stiftes Trysilfjell Hytter AS som starter utbygging av hytter ved Trysilfjellet Arena i 2015. Trysilfjellet Utvikling AS og Skistar Norge AS kjøper seg inn i selskapet i 2014.

Utmarkslaget satser på snøproduksjon og lagring av snø ved Trysil Knut Arena

I 2015 legges asfalt på Fjellvegen.

I 2016 startet salget på hytteområdene Skansen Hyttegrend og Mosetra Hyttegrend 2

I 2021 ble Trysilfjell Utmarkslag Eiendom AS stiftet. Selskapet eier nytt personalbygg for driftsavdelingen, og selskapet skal benyttes til fremtidig eiendomsutvikling i Utmarkslaget.

Utmarkslaget har i dag 26 medlemmer og 120 000 dekar innmeldt areal.

 

 

Ansatte

Torbjørn Amdal: 62 44 94 00, daglig leder

Eva N Strand: 62 44 94 00, administrasjonssekretær

Britt Bratteggen: 62 44 94 00, økonomi

Anne Lise Asperud: 62 44 94 00, økonomi

John Lerbak: 62 44 94 00, plan og bygg

Dag Woldmo: 959 88 406, avdelingsleder teknisk avdeling

Adresse: Trysilfjell Utmarkslag SA, Velkomstvegen 8, 2420 Trysil

Åpningstider

Normal åpningstid er man - fre 8-15.30

Vår telefon er: 62 44 94 00

E-post: utmark@trysil.com

 

 

Vakttelefon

Vår vakttelefon har nummer 900 13 230.

Dette nummeret skal brukes til hjelp i akutte situasjoner som oppstår utenom våre ordinære åpningstider (man-fre 08.00-15.30).

Hytteeiere

Vaktmesterordningen

ETTERSYN
En gang pr uke mellom 1. okt og 1. mai, i dagene man-fre. Ettersyn hver annen uke resten av året. Hvis det bor folk i hytta, går vaktmesteren ikke inn. Det gis ikke fradrag i årsavgiften for dette. Vaktmesteren kan på anmodning hente ut gjenglemte ting og se etter for eksempel om vinduet er lukket, døra er låst og komfyren slått av. Dette faktureres ekstra.

VARSLING 
Hvis det blir oppdaget uregelmessigheter, varsles hytte-eieren pr telefon med en gang. Hytte-eieren bestemmer hva som skal gjøres. Ytterlige arbeid kan utføres etter avtale med eier og faktureres særskilt.

VARME AV OG PÅ 
Vaktmesteren slår av og på varmekabel og annen nødvendig varme. Foran besøk setter vaktmesteren på ekstra varme etter følgende kriterier:

Bestilling av varme gjøres via vår app "Meld din ankomst" på hjemmesiden vår.

SNØ PÅ TAKET 

Hytteeier er ansvarlig for at taket blir måket i god tid før skader oppstår.

Vaktmesteren varsler hvis det er så mye snø på taket, at det bør måkes. 

Vi gjør oppmerksom på at Trysilfjell Utmarkslag ikke er ansvarlig for skader som oppstår.

SNØMÅKING 
Vaktmesteren kan måke snø fram til hytta. Dette faktureres særskilt.

KONTROLLISTE 
Kontrolliste over utført arbeid sendes hytte-eier når året er slutt.

PRISER (eks. mva) 
Se vårt nyeste infoskriv for priser.

ANSVAR

Trysilfjell Utmarkslag SA er ansvarlig for at utlevert nøkkel ikke kommer i urettmessige hender.

Trysilfjell Utmarkslag SA har ikke ansvar for skader m v som kan skje mellom hvert tilsyn.

Årsavgifter

Hvilke årsavgifter er knyttet til hytta og hvem fakturerer disse?

Fra Trysilfjell Utmarkslag SA blir følgende årsavgifter fakturert:

Festeavgift:

Gjelder hytter som er bygd på festet tomt.

Vannavgift:
Vann fra Trysilfjell Utmarkslag SA's vannverk. Gjelder hytter i Trysilfjell Hytteområde.

Renovasjon:
Leie av containere, bortkjøring av søppel (sopor) inkl. offentlige avgifter

Vegavgift:
A: Gjelder bruk av vegnett i Trysilfjellet inkl. vegutvidelse inntil vegbane eller kort veg inntil 10 meter.

B: Gjelder bruk av vegnett i Trysilfjellet inkl. veg til hytte inntil 30 meter.

Denne hører sammen med veg/parkering B som er brøyting av parkering for max 4 biler på egen veg/parkering. Denne delen er mva-pliktig.

C: Gjelder bruk av vegnett i Trysilfjellet inkl. veg til hytte over 30 meter.

Denne hører sammen med veg/parkering C som er Brøyting av parkering for mer enn 4 biler på egen veg/parkering. Denne delen er mva-pliktig.

Vegavgift gjester/leieboere:
Avgiften faktureres de som har hytte i privat område av Trysilfjell Hytteområde som er i kommersiell utleie gjennom Skistar Norge AS eller andre. Avgiften dekker ekstra belastning på infrastruktur i området samt ekstra bomkort på utleienøkler. De som har leiligheter/hytter i kommersielle områder ved Storsten og Turistsenteret faktureres ikke for avgift gjester/leieboere. Disse enheter vil heller ikke motta bomkort for Fjellvegen.

Vaktmesterordning:
Dette er en frivillig tilsynsordning gjennom Trysilfjell Utmarkslag SA.
Det er ca 330 hytter med på denne ordningen i dag.

Alle avgiftene gjelder kalenderåret og faktura sendes ut febr/mars og har forfall 15. mars.

Fra Trysil kommune blir følgende avgifter fakturert:

Feieavgift 
Eiendomsskatt
Vannavgift (gjelder Turistsenteret og Trysilfjellet Arena
Avløp 

 Spørsmål vedr de kommunale avgiftene rettes direkte til kommunen på tlf.: 62 45 77 00.

Fra Eidsiva Bredbånd faktureres:

TV og Internett

Spørsmål vedr avgifter for TV og Internett rettes til kundeservice Eidsiva Bredbånd på tlf 61 20 06 12

Generell informasjon

Trysilfjell Hytteeierforening

Hytteeierne i Trysilfjell Hytteområde har en egen forening. For informasjon:

Trysilfjell Hytteeierforening (Trysilfjellet Sør) 

Infoskriv

Mer utfyllende informasjon finner du i vårt seneste info skriv.

Bomkort 

De fleste hytteeiere mottar 3 kort som følger betalt vegavgift. For kommersielle hytter er det egen avtale om antall bomkort. 

Alle kortene er unike og har sitt eget nummer. Vi ber deg om å registrere de første 5 sifrene på kortet slik at vi lett kan sperre rett kort hvis kort blir borte. Kortene er personlige og kan ikke overdras. Kortene er sperret for dobbeltbruk. Ved mislighold eller ikke betalt vegavgift blir kortene sperret.

Ekstra kort til private hytter kan kjøpes for kr. 420,- pr år pr. kort. Det kan kjøpes inntil 3 ekstra kort pr. hytte. For utstedelse av mistede/ødelagte kort tas et gebyr på kr. 350,-.  

Kortene er berøringsfri og skal bare holdes inntil egen leser. Det er ikke lenger mulig å betale med mynt, kun bankkort/kreditkort kan benyttes. 

Til informasjon er postrommene ved Fjellvegen og i Storsten-området ikke avlåst.

Innkjøringene til Trysilfjellvegen og innkjøring til hytteområdet på sørsiden av Vestbyvegen er videoovervåket. Tiltakene vurderes som preventive i forhold til unødig kjøring, hærverk og innbrudd i hytteområdene.

 

Spørsmål om kortsystemet og bestillinger av ekstra kort gjøres på telefon + 47 62449400 mandag – fredag 08.00 – 15.30 eller på mail: utmark@trysil.com.

 

Snørydding

Våre rutiner er i utgangspunktet lagt opp slik at snørydding av parkeringsplasser skal være unnagjort til helgen.

Ved lengre snøfall vil hovedveier måtte prioriteres fremfor stikkveger og parkeringsplasser. 

Parkeringsplasser blir tatt fortløpende etter at hovedveier er brøytet. Vær behjelpelig med å flytte bilen når parkeringsplassene brøytes.

Vi innførte i 2015 en brøyteapplikasjon som gjør det mulig for den enkelte hytteeier å bestille brøyting uansett ankomstdag. Dette gjør det lettere for brøytemannskapet å planlegge brøytingen og gi den enkelte hytteeier bedre service.

 

Felling av trær

Vi mottar mange henvendelser fra hytteeierne om mulighet for felling av trær.
For punktfestetomter og festetomter kan trær som står nærmere enn 5 fra hytta meter felles uten godkjenning. Eventuell felling av andre trær på tomten eller i nærheten skal godkjennes av Utmarkslaget.

Trær som ønskes felt merkes med plastbånd, deretter det gis det beskjed til Utmarkslaget for befaring. Hytteeier dekker normalt kostnadene i forbindelse med hogst og det gjøres i hvert enkelt tilfelle en avtale om hvem som utfører arbeidet og hvem som overtar veden/tømmeret.

På selveiertomter kan trær hugges etter eget ønske hvis ikke spesielle forhold er nevnt i kontrakt eller reguleringsbestemmelsene for området.

Salg av festetomter

Vi mottar mange henvendelser om innløsning av festetomter.
Vi har fortsatt tilbud om innløsning av festetomtene 1-466. 

 

TV-anlegget i Trysilfjellet drives av Eidsiva Bredbånd.

Det er fremlagt kabel-TV til alle hytter. 

Mer informasjon her:

https://www.eidsiva.net/landingssider/trysilfjell/

Teknisk service og feil meldes til Eidsiva Bredbånd på tlf 61 20 06 12.

For at vi skal ha riktig kontaktinformasjon ber vi om at du returnerer vedlagte skjema til oss. Dette sikrer at vi raskere kan komme i kontakt med eier. Kontaktskjema 

Skjemaet er et Word-dokument. 

Tilkobling vann/avløp

 Før du kobler hytta til vårt vann- og avløpsnett må du sende inn et skjema om tilkobling. Skjemaet hentes her: Skjema for tilkobling . Skjemaet er et Word-dokument. Returneres til utmark@trysil.com.

 

De forskjellige områdene i Trysilfjellet har ulike reguleringsbestemmelser. Vi gjør oppmerksom på at det er Trysil kommune som er bygningsmyndighet. Det er hytteeiers ansvar å innhente riktige opplysninger. 


Feiing

Feiing i Trysilfjell Hytteområde blir utført av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Link til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS:

http://www.mhbr.no/

Fyringstips:

Husk å fyre med tørr ved
Ved som skal brukes til vedfyring bør ikke inneholde mer fuktighet enn 20 %. Nyhogget ved inneholder ca. 50 % fuktighet. Etter en god tørkesommer fra april til oktober er fuktigheten nede i ca. 25 %.
 
Fyr med riktig trekk
Sørg for at nok luft slipper inn, både i ildstedet og i huset. En åpen peis krever ca. 350 m³ med frisk luft pr. time. Et vanlig ildsted ca. 20 m³.
 
I oppstartfasen, sørg for at mye luft slipper til for at det skal ta ordentlig fyr. Det skal høy temperatur til for å få riktig forbrenning. Når det brenner godt, kan trekkluken stenges litt, men sørg for at det brenner godt.

På nye rentbrennende ildsteder, se egen monteringsanvisning/brukerveiledning.
NB! Ildsteder av kleberstein krever forsiktig fyring i begynnelsen. Lag et lite bål med tynn ved, og øk sakte på etter hvert. Spesielt viktig er dette på nye ildsteder og ildsteder som ikke har vært i bruk på over en måned. Kleberstein inneholder mye fuktighet, og ved rask oppvarming vil steinen sprekke.
 
Beksot/slagg
Hvis en fyrer med for lite luft og/eller rå ved, dannes det beksot i skorsteinen. Denne soten likner asfalt/tjære og er veldig vanskelig å fjerne. Da må det spesialverktøy til som kan ødelegge skorsteinen. Det er dette som kan ta fyr og bli til en sotbrann. Det er fyrbøteren selv som bestemmer hvordan soten i skorsteinen skal være.
 
Tilstrekkelig trekk og tørr ved, gir lite sot!
 
 Ved pipebrann:
 
Hvis det oppstår pipebrann må en huske på dette:
 • Steng alle trekkluker på ovner tilkoblet skorsteinen, og ikke bare det ildstedet som er i bruk.
 • Ring 110 – brannvesenet, og si hvem du er, hva som skjer, og hvor du bor. Vær nøye med beskrivelsen til der du bor da den du snakker med ikke nødvendigvis er lokalkjent i hele regionen.
 • Pass på sotluke nederst på skorstein. All den glødende soten i skorstein samler seg her, og sotluka kan bli rødglødende. Fjern alt brennbart materiale minst 1 meter.
 • Pass på skorstein i alle etasjeskillere. Her kan skorsteinen sprekke, og da kan varmen fra brannen antenne treverk inntil skorsteinen.
 • Fjern alt som ligger inntil skorstein, da skorstein blir veldig varm, og det som ligger inntil kan begynne å brenne.
 • Brannen kan dempes ved å bruke litt pulver fra brannslokningsapparat eller grovt salt. Bruk pulverapparatet i ildstedet forsiktig. For mye pulver kan skade både skorstein og ikke minst rommet det brukes i. Grovt salt kan slippes fra toppen av skorstein i små mengder.
 • Det beste er å la det brenne kontrollert, slik at skorsteinen blir helt ren innvendig. Men ta forhåndsregler!!
 

Caravan

Kart Caravanplassen

Kart over Caravanplassen finner du her

Priser

PRISER CARAVAN 22/23 (1.5-22 - 30.4.23)

Gule plasser: kr. 28 600

Blå plasser: kr. 29 700 

 

Strøm kommer i tillegg.

 

 KORTTID 21/22

Døgn lavsesong 21/22             kr. 540,-

Døgn høysesong 21/22            kr. 710,-

Døgn sommer (22)                   kr. 420,-

 

KORTTID 22/23

Døgn lavsesong  22/23           kr. 570,-

Døgn høysesong 22/23           kr. 750,-

Døgn sommer (23)                  kr. 450

 

Høysesong er: 

Jul/nyttår

Uke 7 - 9

Påske

 

Lavsesong er alt utenom høysesong

For mer informasjon om korttidsleie kontakt support.trysil@skistar.com 

 

Trysilfjell Caravanplass

Trysilfjell Caravanplass ligger på Trysil Turistsenter, helt inntil alpinanlegget.

Vi har ingen ledige sesongplasser.

Vi har totalt 315 sesongplasser, hvorav 184 befinner seg på et nyere område som ble utbygget høsten 2005.  

Alle plasser på det nye området (plass 1 – 185) har 16 ampere sikring, og kunden kan selv sette på og slå av sin strøm via telefon eller internett.  Hver enkelt plass har sin egen strømmåler, og betaling av strøm blir gjort etter forbruk.

På den nye plassen er det bygget 2 sanitærhus med dusjer, toaletter, badstu, tørkerom, tømmerom og kjøkken.  Det nederste bygget har vaskemaskin og tørketrommel samt et eget smørerom for ski. Det øvre bygget har et oppholdsrom med tv m/dvd.

Plassene 186 – 316 ligger på den gamle delen av plassen, og heisen Hyggloheisen (T3) går helt inntil plassen. Denne bakken er meget barnevennlig og er flombelyst slik at den også er åpen når det er kveldskjøring. Plassene er mindre enn på den nye delen, og har 10 ampere sikring. Plassene har ikke strømmåler, og strøm betales pr. døgn som vognen er i bruk. 

Det er 2 sanitærhus på området, disse inneholder dusjer, toaletter, tørkerom, tømmerom og kjøkken. På det nederste huset finnes vaskemaskin og tørketrommel.

Følgende gjelder for alle plasser:

Bruk av sanitærhusene er inkludert i leieprisen (unntatt bruk av vaskemaskin og tørketrommel som koster kr. 20,-).

Alle plasser har kabel-tv, og bruken av dette er inkludert i leieprisen. 

Vintersesongen går fra 1. september – 1. mai. Det er også mulig å leie plass for hele året, 1. mai – 1. mai.

Vi har også 11 plasser som vi leier ut på korttid, f.eks weekend, vinterferie, påske etc.

Disse ligger inne på det gamle området og leies ut gjennom Skistar Norge AS,  62 45 44 66.

Caravanplassen har også egen forening.

Henvendelser om medlemskap skal gå til Camilla Henriksen (kasserer) camilla-henriksen@hotmail.com, mob 932 68 173.

Øvrige henvendelser: Anthony Aasheim (leder) anthony.aasheim@gmail.com,  mob 913 06 485

 

 

Strømpåsetting

Strøm 1 – 185  

Alle må ha Eurokontakt, og kabelen må være uten skjøt og ha et minimum tverrsnitt på 2,5q. 

Her er bruksanvisningen for påsetting av strøm via web eller telefon. Dette gjelder for plassene 1-185. Last ned skjemaet her: Strømpåsetting

Strøm 186 – 316 og korttidsplassene K1 – K11

Kortidsplassene K1 - K11 må ha må ha Eurokontakt, og kabelen må være uten skjøt og ha et minimum tverrsnitt på 2,5q.
For plassene 186-316 må det være jordet støpsel m/ 2 pigger og godkjent kabel (uten skjøt) for utebruk kreves. Vi setter på varme etter beskjed fra deg. 
Vi tar imot strømbestilling via appen vår mandag – fredag fram til kl 13.

Last ned skjema for strømregistrering her: Skjema for strømregistrering vinter

Last ned strømregistrering sommer her: Skjema for strømregistrering sommer

 

TV anlegget

 TV-anlegget på Trysilfjell Caravanplass drives av Eidsiva Bredbånd.

 Det er digital-TV på alle plasser med følgende kanaler:

 Digital TV

Teknisk service og feil meldes til Trysilfjell Utmarkslag tlf 62 44 94 00

Vi har lagt ut en hovedbruksanvisning for digital TV her .

Hvis du fortsatt ikke får det til å fungere, ta kontakt med kontoret.

Regler for spikertelt

 

Her kan du lese hvilke regler som gjelder for oppsetting av spikertelt.
last ned dokumentet her:

Regler spikertelt 2015

TC info august 2015

Spikertelt EI 30 

Nye forskrifter fra 2012

Nye forskrifter fra 2012 - spørsmål og svar

Last ned skjema for egenerklæring her

 

Ordensregler

Skikk og bruk

Det skal være ro på plassen kl 23.00.
Går du ut for å røyke eller trekke frisk luft etter denne tiden så husk lav stemme!
Benytt sanitærbyggene eller toalett i egen vogn.
Vi ber alle om å forlate sanitærbyggene i den stand de selv ønsker å finne dem.
Hold øye med barna dine, og se til at de også ordner opp etter seg.
Vis hensyn til dine naboer ved bruk av bålpanne.

Fyll og bråk der vaktselskap eller politi må kobles inn aksepteres ikke og medfører utkastelse fra plassen.

 

Hundehold

Hunden din er velkommen på vår plass, men den skal holdes i bånd og lorten må plukkes opp!
Tenk på at barna leker i snøen og unngå at hunden gjør fra seg der lek foregår.
Spark gjerne litt snø over gule flekker.

Parkering

Dessverre får vi ofte henvendelser om at naboer ikke er enige om parkering.
For oss spiller det ingen rolle hvilken side av vogn dere parkerer på, bare dere er på egen plass.
Snakk med naboen og bli enig.

 

                              

Gasstest Caravanplassen

 

Følgende firmaer er i Trysil med jevne mellomrom:

 

Tekno Maskin                                       48066195      www.teknomaskin.no

Håkons Camping                                 62950057      www.hakon-camping.com

Jømna Caravanverksted og deler AS  62425200      www.jomnacaravan.no

Elverum Caravansenter                       62417060      www.elverumcaravan.no

 

Tomter/hytter til salgs

Trysilfjell Utmarkslag har tomter og fritidsboliger til salgs.

Les mer...

Golf

Trysilfjellet Golfbane er en av Norges beste skogsbaner. 

Banen er designet av Jeremy Turner og er integrert i flotte omgivelser ved foten av Trysilfjellet. Her får du en fin naturopplevelse i tillegg til golfopplevelsen.

Les mer her:  Trysil Golf

Langrenn

Langrenn Trysilfjellet.

I Trysilfjellet prepareres til sammen 100 kilometer langrennsløyper hele vinteren, mange av dem også for skøyting.

Les mer...

Sykkel

Trysil satser stort på sykling i barmarkssesongen.

 

Les mer...

Tapt og funnet

Her legger vi ut informasjon om gjenstander som er tapt eller funnet i Trysilfjellet sør.

 

 

 

Les mer...

Kontakt oss

Trysilfjell Utmarkslag

Org.nr. 950 529 474

Velkomstvegen 8, 2420 Trysil

Tlf. 62 44 94 00

utmark@trysil.com